Gezocht: secretaris

Wij zijn voor ons bestuur op zoek naar een secretaris, die samen met ons Schaatstrainingsgroep ’t Zwanenwater wil helpen besturen.

Het bestuur kent de volgende leden: naast voorzitter en secretaris zijn er de penningmeester, een wedstrijdsecretaris, een ledenadministrateur, een bestuurslid trainers en trainingen en een bestuurslid juryzaken. Er is erg veel ervaring in het bestuur. De vereniging telt ongeveer 75 leden, waarvan ruim 60 ook actief schaatsen.

Wat vraagt dit zoal van de secretaris?
De secretaris fungeert natuurlijk door inkomende berichten te verwerken en de verenigingsvergadering secretarieel te verzorgen. Dat doet deze wel samen met de andere bestuursleden: we zijn een kleine vereniging waarin elk bestuurslid snel de eigen post en taken op zich neemt en zo maken vele handen licht werk.

Zo resteert er dan in samenspel met vooral de voorzitter een taakverdeling als het gaat om de representatie naar buiten en naar binnen: verdelen van informatie binnen de vereniging en coördinatie van verschillende commissies, zoals de jeugdschaatscommissie en de activiteitencommissie. Hier komt enthousiasme en creativiteit van pas, aangezien er wel routine voor de basisactiviteiten is, maar natuurlijk ook extra activiteiten onze vereniging leuker kunnen maken voor onze leden en aantrekkelijker voor aspirant-leden.

Er is ook een meer formele kant voor bestuursleden: in het kader van de huidige wetgeving zijn zij als bestuurslid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wordt van hen verwacht dat zij uitvoering geven aan meer algemeen beleid in de schaatssport, zoals het creëren van een Veilig Sportklimaat, zoals door NOC*NSF wordt uitgerold. Hiervoor is al behoorlijk veel werk verzet.

Wij vragen geen specifieke bestuurservaring, maar enige affiniteit met de schaatssport is gewenst. De tijdbesteding zal reuze meevallen en vergaderen doen wij ook niet heel vaak: we weten wat we aan elkaar hebben en kunnen elkaar via korte lijnen vinden.

Spreekt dit tot je verbeelding (of ken je iemand anders) en wil je de vereniging een aantal jaren verder helpen, dan kun je contact opnemen met Joost Ligthart (06 – 4517 4507).